Talous- ja sijoittajaviestintä

Sijoittajasuhteiden kehittäminen viestinnällä

Sijoittajia kiinnostaa arvon kasvu. Yritykselle on elintärkeätä ja sen tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa, että se pystyy viestimään nykyisyytensä ja mahdollisuutensa tehokkaasti ja oikein. Lait, asetukset, viranomaismääräykset ja pörssisäännöt ohjaavat talousviestintää. Kreab Oy on perustettu samana vuonna kuin Suomi sai nykyaikaiset pörssiviestintäsääntönsä. Kreabista tuli Suomen parhaaksi mitattu talousviestintätoimisto, ja sen aseman olemme pitäneet koko 25 vuoden toimintamme ajan. Olemme tottuneet työskentelemään tiiviissä yhteistyössä investointipankkien ja lakitoimistojen kanssa. Tehtävämme on viestinnällistää sanomat ja tuottaa viestintäaineistot ja kampanjat niin, että yritys saa ansaitsemansa arvon, joka kasvaa.

Talousraportointi

Talousraportointi

Kreab ja etenkin Suomen-yhtiömme on suunnitellut, laatinut ja tuottanut satoja vuosikertomuksia, osavuosikatsauksia, yritysvastuuraportteja, sijoittaja- ja analyytikkoesityksiä. Kreab on neuvonut ja auttanut kymmenien yhtiökokousten aineistojen tuotannossa ja järjestämisessä. Viestintäkonsulttimme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä omien graafisten suunnittelijoidemme kanssa, jolloin raportoinnin graafinen ilme tukee yritysviestintää.

Sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhteet vaativat pörssiyhtiöltä paljon. Kreab auttaa niiden valmistelussa ja viestien kirkastuksessa, mikä helpottaa yrityksen omaa työtä.

Pörssilistaukset ja osakennit

Pörssilistaukset ja osakennit

Viestien kirkastus, sanoman perillevienti ja oikea ymmärrys yrityksen mahdollisuuksista ratkaisevat listautumis-, merkintäoikeus- ja uusannin onnistumisen. Kreab on tottunut työskentelemään sujuvassa ja osaavassa yhteistyössä antien järjestäjäpankkien ja lakimiesten kanssa. Olemme hoitaneet viestinnän useimmissa suomalaisissa osakeanneissa ja pörssilistauksissa.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Suuri osa yritysjärjestelyistä ei saavuta toivottuja tuloksia, ja syynä ovat useimmiten viestinnälliset ongelmat. Yrityskaupassa on aina valmisteluvaihe, jolloin pitää pohjustaa hyvin, toteutusvaihe, jolloin pitää tiedottaa hyvin, ja yhdistämisvaihe, josta uuden kokoonpanon arvon luonti alkaa. Suunnittelemalla nämä kaikki vaiheet hyvin ja toteuttamalla ne taitavasti viestintäongelmat voitetaan ja kokonaisuudesta tulee osiensa summaa arvokkaampi.

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset

Pääomasijoittajille julkinen hyväksyttävyys voi olla haaste. Näin on, vaikka pääomasijoittajien merkitys yritysten uudistumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle on ollut ratkaisevan tärkeä. Kreab tuntee pääomasijoittajat ja heidän merkityksensä sekä osaa kertoa niistä.

Yksityistäminen & yritysvaltaukset

Yksityistäminen & yritysvaltaukset

Yksityistämisessä tarvitaan hyvää sisäistä ja ulkoista viestintää, talous- ja sijoittajaviestintää sekä yhteiskuntaviestintää. Kreab osaa yhdistää nämä. Yksityistämisen sujumiseen vaikuttavat omistaja-arvon kasvun lisäksi monet poliittiset, yhteiskunnalliset ja psykologiset tekijät, jotka tulee viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa taitavasti huomioon.

Kun pörssiyhtiö joutuu vihamielisen valtausyrityksen kohteeksi ja se haluaa puolustautua, nousee tehokas ja hyvä viestintä tärkeäksi tekijäksi. Valtausyritys johtaa usein myös julkisuuskamppailuun, joka tulee hoitaa hyvin, jotta yrityksen liiketoiminta välttyy vakavilta vahingoilta. Kreabilla on vahva kokemus yritysvaltausten onnistuneesta torjunnasta.