Yhteiskuntasuhteet

Ongelmien ratkaiseminen, mahdollisuuksien maksimoiminen

Edistämme asiakkaidemme yhteyksiä yhteiskunnan päättäjiin ja vaikuttajiin – kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä EU:ssa ja laajemminkin kansainvälisesti.

Päättäjät peittyvät tietotulvaan. Tiivistämme ja kirkastamme viestin niin, että se menee perille. Laajan suhdeverkostomme ja pitkän kokemuksemme avulla hahmotamme päättäjien ajattelun, saamme heidät kiinnostumaan ja ymmärtämään asian merkityksen. Kattava vaikuttajakartoitus on työmme perusta.

Säännellyt toimialat

Säännellyt toimialat

Yhteiskunnan perusrakenteista huolehtivia toimialoja säädellään poliittisesti ja hallinnollisesti. Näiden alojen yritykset tarvitsevat taitavaa ja monipuolista yhteiskuntaviestintää, josta tiimillämme on vakuuttava kokemus.

Kestävyyspolitiikka

Kestävyyspolitiikka

Tarjoamme asiakkaillemme strategista viestintää ja edunvalvontaa kriittisissä, ja usein sensitiivisissä, kestävyyspolitiikan ja ympäristölainsäädännön hankkeissa. Autamme kansainvälisiä asiakkaitamme ympäristö-, energia-, kemianteollisuuden ja biotalouden aloilla sekä kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen liittyvissä asioissa.

EU

EU

EU-lainsäädäntö ja -päätökset vaikuttavat merkittävästi suomalaisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan. Helsingin toimistollamme on tiivis yhteys Brysselin toimistomme kanssa. Me tunnemme Suomen ja Suomessa toimivat yritykset, ja Brysselin-toimistomme osaa vaikuttaa EU:ssa. Tämä viestintäsilta saa edunvalvonnan sujumaan.

Poliittiset yhteydet

Poliittiset yhteydet

Yrityksen tulee viestiä asiansa yhteiskunnan päättäjille niin, että he voivat ymmärtää sen, luottaa siihen, kiinnostua siitä ja hyväksyä sen. Laajat verkostomme ovat tässä avuksi.

Syytteet ja oikeudenkäynnit

Syytteet ja oikeudenkäynnit

Oikeusprosessit voivat saattaa yrityksen maineen välittömään vaaraan. Kohtalokkaat vahingot voidaan ehkäistä viestinnällä. Meillä on tästä laaja ja monipuolinen kokemus sekä hyvä yhteistyö asianajotoimistojen kanssa.

Mielipidevaikuttaminen

Mielipidevaikuttaminen

Ennakkoluulot ovat voitettavissa ja väärinkäsitykset oikaistavissa viestinnällä, joka ymmärretään, uskotaan, kiinnostaa ja hyväksytään. Tämä on työmme ydin.

Lainsäädännön ennakointi ja seuranta

Lainsäädännön ennakointi ja seuranta

Tehokas viestintä poliittisille päättäjille ja vaikuttajille oikeassa lainvalmistelun vaiheessa voi ratkaista yrityksen tulevaisuuden. Tunnemme ministeriöt, etujärjestöt, lakien valmistelun, säädösten synnyn ja toimeenpanevat viranomaiset.

Viranomaisyhteydet

Viranomaisyhteydet

Viranomaiset panevat lait toimeen ja määräävät yritysten olosuhteista. Mainevauriot hidastavat ja vaikeuttavat asioita ja väärinymmärrykset voivat käyvät kalliiksi. Hyvä viestintä laajentaa ymmärrystä ja vahvistaa luottamusta.