Yritys- ja yhteisöviestintä

Ratkaisemme ongelmat ja tartumme mahdollisuuksiin

Yrityksen ja organisaation maine vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaiden ja muiden liikekumppanien, omistajien ja sijoittajien, päättäjien ja vaikuttajien sekä nykyisten ja tulevien työntekijöiden mielikuviin.

Usein pulmana on tehoton viestintä. Näin on etenkin, jos yritys on todellisuudessa mainettaan parempi. Todellisuuden ja kuvan ero on kurottavissa kiinni hyvällä viestinnällä. Näin yritys saavuttaa ansaitsemansa arvon, ja vältetään haittaa ja kustannuksia.

Asiakasyrityksemme tuntevat itsensä paremmin kuin kukaan muu. Meillä on kokemus ja näkemys viestinnästä. Yhdistämällä yrityksen oma liiketoiminnan asiantuntemus ja Kreabin viestintätyö päästään parempaan tulokseen, kuin jos yritys toimisi yksin.

Muutosviestintä

Muutosviestintä

Muutokset ovat kiihtyvän maailmanmenon arkea, ja niissä on aina myös mahdollisuus. Kun oma väki tietää ja kumppanit ymmärtävät muutosten tarkoitukset, ne alkavat sujua. Hyvä viestintä vapauttaa muutosvaiheisiin latautuneen energian yrityksen tulevaisuuden.

Yritysvastuu

Yritysvastuu

Hyvä yritysvastuuviestintä vie oikean sanoman laajalti yhteiskuntaan ja lisää yrityksen arvoa. Sijoittajat arvostavat yhteiskunnallisten riskien kunnollista hallintaa, asiakkaat arvostavat vastuullista yritystä ja henkilöstö kokee ansaittua ylpeyttä yrityksestään. Vastuullisuus tulee saada päivän töihin ja yrityksen kuvaan, pelkkä vastuuraportti ei enää riitä. Kreab tuo ajankohtaisen näkemyksensä ja vankan kokemuksensa yritysvastuun avuksi. rakentamiseen.

Kriisiviestintä

Kriisiviestintä

Liiketoimintaan jopa vain välillisesti liittyvät kriisit voivat vetää kokonaisen konsernin onnettomuuden syövereihin. On toimittava nopeasti mutta harkitusti, viestittävä ymmärrettävästi ja samalla tarkasti. Kreab on 24/7-palveluvalmiudessa ympäri vuoden. Toimitusjohtajamme on aina tavoitettavissa, ja kokoamme omasta verkostostamme tarvittaessa heti myös kansainvälisen tiimin, jonka työ käynnistyy saman tien.

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

Hyvä ja tehokas sisäinen viestintä vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen ulkoiseen kuvaan. Yrityksen tarkoituksen sisäistäneet työntekijät vahvistavat omalla työllään yrityksen sanomaa. Asiat sujuvat ja kustannuksia säästyy, kun sisäinen viestintä pannaan kuntoon Kreabin avulla.

Edunvalvontaviestintä

Edunvalvontaviestintä

Yritykset ja organisaatiot kohtaavat jatkuvasti liiketoimintaan vaikuttavia kysymyksiä – pienistä paikallisista ongelmista globaaleihin. Autamme asiakkaita vakuuttamaan tärkeät sidosryhmät, tarkkailemme julkista mielipidettä ja selkeytämme näkemyksiä.

Media

Media

Yrityksen on kyettävä esittämään viestinsä niin, että se ymmärretään, siihen luotetaan ja se kiinnostaa. Kreab lähtee mediatyössä aina liikkeelle viestin sisällöstä ja jalostuksesta. Valmennamme yrityksen avainhenkilöt kertomaan yrityksestään selkeästi ja kiinnostavasti. He tuntevat asiat yleensä paremmin kuin juuri kukaan muu. Kun he innostuvat kertomaan niistä, se näkyy ja vaikuttaa.

Yrityskuva

Yrityskuva

Yrityksen tulee saada ansaitsemansa arvo. Kuvan tulee vastata todellisuutta ja potentiaalia. Analysoimme todellisuuden ja mahdollisuudet sekä viestimme ne.