Team | Fredrik Segerfeldt

Fredrik Segerfeldt

Director

Stockholm

Fredrik Segerfeldt har över tjugo års erfarenhet av opinionsbildning och skriftlig kommunikation. I mer än ett decennium var han verksam i olika näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv och den europeiska motsvarigheten Business Europe. I ett decennium drev Fredrik sedan egen skribent- och rådgivningsverksamhet och arbetade bland annat åt EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark. Han är en välkänd tidigare offentlig debattör och författare av ett tiotal böcker, som Frihandel för nybörjare. Fredrik är en skicklig skribent och på Kreab är han bland annat specialiserad inom public affairs och opinionsbildningsprojekt. Fredrik har en Master of European Politics, en fil kand i internationell samhällsvetenskap och en fil kand i franska och engelska.

Contact

+46 708 806 801