Team | Göran Riegnell

Göran Riegnell

Senior Advisor

Stockholm

Göran Riegnell är Senior Advisor i Kreab och har 30 års erfarenhet som strategisk rådgivare i finansiell kommunikation och public affairs till börsbolag och andra bolag samt organisationer och institutioner i Sverige och internationellt. Han har arbetat i många kapitalmarknadsprojekt såsom börsintroduktioner, aktieemissioner, omvandling av ömsesidiga bolag, bud om övertagande och samgåenden samt försvar mot fientliga bud. Göran har varit ledamot (moderat) av Sveriges riksdag. Han har en filosofie kandidatexamen från Göteborgs universitet i företagsekonomi (redovisning och finansiering), nationalekonomi och statskunskap.

Contact

+46 735 22 5276