Management | Katja Margell

Katja Margell

Partner

Stockholm

Katja leder Investor Relations-arbetet i Stockholm och är rådgivare åt styrelser och företagsledningar inom koncern- och kapitalmarknadskommunikation, med fokus på affärskritiska frågor och syftesdriven kommunikation. Katja har tagit hand om några av de största börsintroduktionerna i Stockholm under de senaste åren och har en lång erfarenhet av förvärvs- och uppköpssituationer. En del av hennes arbete inom finansiell rapporter har vunnit pris som det bästa i världen. Katja föreläser inom strategisk IR och sitter i styrelsen för svenska Investor Relations-föreningen, SIRA. Katja har innehaft roller som Kommunikationschef för större banker och som IR-chef för ett ledande läkemedelsbolag. Katja har också en bakgrund som ekonomijournalist.

Contact

+46 735 22 52 62

Contact us

Choose city