Team | Otto Sjöberg

Otto Sjöberg

Senior Advisor

Kreab Stockholm

Senior Avisor med inriktning på medierelationer, krishantering och förändringsprocesser. Flera decenniers erfarenhet av att leda olika delar av mediebranschen genom stora omställningar.

Tidigare bland annat chefredaktör på Expressen samt vd för Norstedts. Har också ansvarat för digital utveckling på Aftonbladet och TV4.

Contact

+46 702 17 7706