Team | Ulf Perbo

Ulf Perbo

Senior Advisor

Kreab Stockholm

Rådgivare med inriktning på infrastrukturfrågor.

Tidigare bland annat näringspolitisk chef på Transportföretagen, vice vd på Bil Sweden och statssekreterare i Regeringskansliet med ansvar för bostadsfrågor.

Contact

+46 73 522 52 09