Management | Ylva Mozis

Ylva Mozis

Director

Stockholm

Ylva arbetar som rådgivare inom public affairs och strategisk kommunikation sedan 17 år. Uppdragen har gällt en mängd branscher, bl.a. livsmedel, detaljhandel, fastigheter, läkemedel och apotek samt transport. Hon bidrar t.ex. med politisk analys, PA-strategier, opinionsbildning och politikerpåverkan. Innan Ylva kom till Kreab 2009 arbetade hon med public affairs i Bryssel i nio år. Hon har en MSc i europeisk politik från London School of Economics, en Certificat d’Etudes i statsvetenskap från Sciences Po i Paris och en fil.kand. i statsvetenskap från Stockholms universitet. Ylva har även politiska uppdrag i Vallentuna kommun.

Contact

+46 735 225223

Contact us

Choose city