Välkommen till
Kreab Stockholm

Kommunikation som gör nytta

Sedan starten 1970 har Kreab byggt upp en unik erfarenhet av att hantera komplicerade
och känsliga kommunikationsutmaningar.

Vår expertis omfattar bland annat krishantering, positionering, förändringskommunikation, opinionsbildning, lobbying, rådgivning vid juridiska processer och kommunikation vid finansiella transaktioner.

"Vi tar oss framförallt an uppdrag som är komplexa och där stora värden står på spel. Enklare och standardiserade uppdrag lämnar vi gärna till andra."

Bengt Ludvigsson

Sverigechef

Here you can manage your cookies preferences, more info:

We use first party cookies and third-party technologies to operate our website and customize its content properly and securely. We also use them to analyze your browsing experience and to target advertising according to your preferences and avoid fraudulent practices through user-activity analysis. Cookie Policy.