Vi söker alltid efter ny kompetens

Kreabs långsiktiga framgång har byggts på vår förmåga att lösa problem och att ta fram kreativa lösningar.

Grunden är våra konsulters erfarenhet inom olika områden. För att hela tiden utveckla vårt kunderbjudande söker vi därför alltid efter nya kollegor med varierande bakgrund.

    Here you can manage your cookies preferences, more info:

    We use first party cookies and third-party technologies to operate our website and customize its content properly and securely. We also use them to analyze your browsing experience and to target advertising according to your preferences and avoid fraudulent practices through user-activity analysis. Cookie Policy.