Vi söker alltid efter ny kompetens

Kreabs långsiktiga framgång har byggts på vår förmåga att lösa problem och att ta fram kreativa lösningar.

Grunden är våra konsulters erfarenhet inom olika områden. För att hela tiden utveckla vårt kunderbjudande söker vi därför alltid efter nya kollegor med varierande bakgrund.