Vi söker alltid efter ny kompetens

Är du en av oss?

Kreabs långsiktiga framgång har byggts på vår förmåga att lösa problem och att ta fram kreativa lösningar. Grunden är våra konsulters erfarenhet inom olika områden. För att hela tiden utveckla vårt kunderbjudande söker vi därför alltid efter nya kollegor med varierande bakgrund.

    Contact us

    Choose city