Experter på strategisk kommunikation

Vår expertis

Våra konsulter är experter på att utforma kommunikation som skapar eller skyddar värden. Vi arbetar både i kortsiktiga projekt vid exempelvis kriser och transaktioner och som långsiktiga samarbetspartners till företag och organisationer.

Public
Affairs

Vi hjälper våra kunder att förstå och påverka opinioner och politiska beslut.


• Politisk analys
• Lobbying
• Opinionsbildning
• EU-frågor

Anseende
och kris

Kommunikation för ta en unik position och rådgivning när allt står på spel.


• Storytelling
• Medierådgivning
• Krishantering
• Återbygga förtroende

Finansiell
kommunikation

Insatser för att bygga förtroende hos finansiella aktörer och möjliggöra framgångsrika investeringar.

• Investeringscase
• Skydd mot fientliga förvärv
• Transaktioner
• Private Equity-expertis