Experter på strategisk kommunikation

Vår expertis

Våra konsulter är experter på att utforma kommunikation som skapar eller skyddar värden. Vi arbetar både i kortsiktiga projekt vid exempelvis kriser och transaktioner och som långsiktiga samarbetspartners till företag och organisationer.

Public
Affairs

Vi hjälper våra kunder att förstå och påverka opinioner och politiska beslut.


• Politisk analys
• Lobbying
• Opinionsbildning
• EU-frågor

Anseende
och kris

Kommunikation för ta en unik position och rådgivning när allt står på spel.


• Storytelling
• Medierådgivning
• Krishantering
• Återbygga förtroende

Finansiell
kommunikation

Insatser för att bygga förtroende hos finansiella aktörer och möjliggöra framgångsrika investeringar.

• Investeringscase
• Skydd mot fientliga förvärv
• Transaktioner
• Private Equity-expertis

Here you can manage your cookies preferences, more info:

We use first party cookies and third-party technologies to operate our website and customize its content properly and securely. We also use them to analyze your browsing experience and to target advertising according to your preferences and avoid fraudulent practices through user-activity analysis. Cookie Policy.