Experter på strategisk kommunikation

Vår expertis

Våra konsulter är experter på att utforma kommunikation som skapar eller skyddar värden. Vi arbetar både i kortsiktiga projekt vid exempelvis kriser och transaktioner och som långsiktiga samarbetspartners till företag och organisationer.

Public
Affairs

Vi hjälper våra kunder att förstå och påverka opinioner och politiska beslut.


Politisk analys • Lobbying • Opinionsbildning • EU-frågor

Kris och
anseende

Rådgivning när allt står på spel och förberedelser för att undvika att kriser uppstår.


Akut krishantering • Budskapsträningar • Krismanualer • Återuppbygga förtroende

Finansiell
kommunikation

Insatser för att bygga förtroende hos finansiella aktörer och möjliggöra framgångsrika investeringar.

Investeringscase • Skydd mot fientliga förvärv • Transaktioner • Private Equity-expertis

Positionering
och förändring

Kommunikation som verktyg för att förändra, eller för att ta en unik position.


Storytelling • Kampanjer • Organisationsförändringar • Processledning