Team | Kerstin Wersäll

Kerstin Wersäll

Seniorkonsult

Kreab Stockholm

Seniorkonsult med inriktning på medierelationer och krishantering.

Över 25 års erfarenhet som journalist, bland annat som reporter på Kalla Fakta och Kaliber, programledare och ekonomikommentator på TV4 Nyheterna samt programledare och redaktör på DITV och Finansnytt i TV8.

Contact

+46 737 40 7453