Team | Charlotte Hafström Leifland

Charlotte Hafström Leifland

Konsult

Kreab Stockholm

Konsult med inriktning på omvärldsanalys, medierelationer och positionering av företag och organisationer.

Erfarenhet från Svenskt Näringsliv och Sveriges ambassad i Serbien.

Contact

+46 735 225 215