Team | Jenny Lindahl

Jenny Lindahl

Director

Kreab Stockholm

Rådgivare med inriktning på Public Affairs, medierelationer och krishantering.

Bakgrund som senior rådgivare och kommunikationschef till Vänsterpartiets partiledning och ordförande för Ung Vänster. Tidigare bland annat chef för Arenagruppens PR-byrå Arena Opinion och förbundsdirektör för Svenska Tecknare.

Contact

+46 725 56 6146