Team | John Mellkvist

John Mellkvist

Associate Director

Stockholm

PR-rådgivare med särskild inriktning på mediefrågor och ”ålderism”.

Lång erfarenhet inom PR-området och särskilt kring frågor om diskriminering av senior arbetskraft. Ingick 2018-2020 i Delegationen för senior arbetskraft och gav 2020 ut boken ”Välj din ålder”.

Contact

+46 708 95 7099