Team | John Mellkvist

John Mellkvist

Seniorkonsult

Kreab Stockholm

Seniorkonsult med inriktning på mediefrågor och krishantering.

Lång erfarenhet inom PR-området, både som konsult och som kommunikationschef.

Expert inom frågor som rör ”ålderism”. Tidigare medlem i Delegationen för senior arbetskraft och författare till boken ”Välj din ålder”.

Contact

+46 708 95 7099