Team | Jonas Burvall

Jonas Burvall

Director

Stockholm

Rådgivare med inriktning på förändringsprocesser, positionering av varumärken och finansiell kommunikation.

Bakgrund som kommunikationschef för ett antal stora företag inom den finansiella sektorn.

Contact

+46 793 40 2208