Team | Jonas Burvall

Jonas Burvall

Director

Kreab Stockholm

Rådgivare med inriktning på förändringsprocesser, positionering av varumärken och finansiell kommunikation.

Bakgrund som kommunikationschef för ett antal stora företag inom den finansiella sektorn, däribland SBAB, Catella och Nordnet.

Contact

+46 793 40 2208