Team | Peje Emilsson

Peje Emilsson

Executive Chairman

Stockholm

Peje Emilsson är entreprenör och grundare av Kreab (1970), Kunskapsskolan (1999),
Demoskop (1989) och Silver Life (2012).

Peje har en Fil.kand vid Stockholms Universitet (statsvetenskap, praktisk filosofi, statistik, sociologi, nationalekonomi och databehandling). Han har deltagit i Owner/President Management Programme på Harvard Business School.

Han var ledamot av Stockholms läns landsting samt hälso- och sjukvårdsnämnden och planeringskommittén (1970-1973) och stabschef för Parisbaserade ICC, Näringslivets Världsorganisation (1973-1981).

Peje är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och Nobelmuseets styrelse. Han var styrelseordförande i Stockholms Handelskammare 2010-2014.

Peje tilldelades 2007 Hans Majestät Konungens medalj av 12:e storleken med högblått band.

Contact

+46 705 11 44 65