Team | Raymond Mankowitz

Raymond Mankowitz

Director

Kreab Stockholm

Rådgivare med inriktning på varumärkespositionering, krishantering, hållbarhet och förändringsprocesser.

Bakgrund som kommunikationsdirektör på McDonalds Sverige och Norden i över 20 år samt som kommunikationsrådgivare och affärsutvecklare.

Contact

+46 703 54 8503