Insights | Så undviker du mediedrev – lär dig se varningssignalerna

Copy!

Så undviker du mediedrev – lär dig se varningssignalerna

Att hamna i ett mediedrev är mångas mardröm. Det kan sänka både affärer och karriärer. Men det finns sätt att minska riskerna. Du kan lära dig se varningssignalerna – och göra rätt saker när du väl upptäcker dem.

Kreab har i decennier hjälpt organisationer och företag i kris och erbjuder nu en ny utbildning för dig som chef eller kommunikationsansvarig. Kursen handlar i första hand inte om att hantera en kris – utan om att slippa hantera en kris.

Nya verktyg – som kan vara avgörande

I utbildningen ges helt nya verktyg som gör nytta direkt – och som kan skydda din organisation från mediedrev och skadat renommé.

Mediedrev ser olika ut och uppstår av olika orsaker, det gäller både i gamla medier och i sociala medier. Gemensamt är att de utgår ifrån en incident – något har hänt. Risken för mediedrev avgörs av hur ledningen bedömer och hanterar dessa incidenter. Det gäller att göra rätt från början. Gör du fel är risken stor att situationen förvärras.

Men hur ska man veta vad som är rätt? Kreab har tagit fram unika modeller som stöd i vardagen. En modell visar vad journalister gärna plockar upp och granskar extra hårt. En annan visar risken med en enskild incident. Ytterligare en modell visar hur bra organisationen är på att fånga upp och hantera incidenter överlag. Varje organisation har sin unika profil och denna modell visar behov av förändringar för att minska risken för mediedrev.

I utbildningen varvas teori med exempel och övningar. Varje deltagare får också skriften ”Så undviker du mediedrev” och personlig rådgivning med utbildningsledarna vid ett senare uppföljningstillfälle.

Varmt välkommen

 

Kursen i korthet

Syfte:
•  Så bedömer du riskerna för ett mediedrev.
•  Vanliga misstag som förvärrar mediedrev – teori, hjälpmedel och exempel.
•  Om ett drev närmar sig – så agerar du smartast. Teori, hjälpmedel och exempel.
•  Om krisen trots allt är på väg: Så förbereder du dig för krishantering.

Målgrupp:
Chefer och kommunikationsansvariga som vill förnya sina kunskaper om krishantering i en ny, digital miljö.

Form:
Heldagskurs.

Moment:
•  Så bedömer du riskerna för ett mediedrev.
•  Vanliga misstag som förvärrar mediedrev – teori, hjälpmedel och exempel.
•  Om ett drev närmar sig – så agerar du smartast. Teori, hjälpmedel och exempel.
•  Om krisen trots allt är på väg: Så förbereder du dig för krishantering.

Kursansvarig:
Anders Oxelström

Lärare:
Johan Hallsenius

 

 

 

 

Anders Oxelström

 

 

 

 


Datum:
Fredagen den 16 oktober 2020 kl. 8.45 – 15.30

Plats:
I Kreabs lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Antal platser:
Varje kurs genomförs med maximalt 12 personer. Detta för att utbildningen och de praktiska övningarna ska vara till störst nytta för deltagarna.

Pris:
13 995 kronor exklusive moms för första deltagaren från en organisation. Medföljande betalar halva priset.

Anmälan:
Senast 14 dagar innan kurstillfället på utbildning@kreab.com eller via formuläret nedan.

 

 

Frågor:
Varmt välkommen att kontakta kursansvarige Anders Oxelström på 073 – 522 52 42 eller johan.hallsenius@kreab.com.