Team | Anders Frostell

Anders Frostell

Senior Partner

Stockholm

Anders har varit verksam på Kreab sedan år 2000. Han arbetar huvudsakligen med frågor kring opinionsbildning, kampanjer och medierelationer. Som Senior Partner på Kreab har han ofta rollen att leda arbetet att utarbeta PA-strategier och vara rådgivare till företag och organisationer i omfattande opinionsbildnings- och kampanjprojekt. Anders har också lång erfarenhet som rådgivare till myndigheter och statliga bolag.

Anders var tidigare anställd som politisk tjänsteman för folkpartiet i Regeringskansliet och riksdagen. Han har också haft politiska förtroendeuppdrag på kommunal nivå, varit ledamot i ett antal statliga styrelser och utredningar och är idag styrelseledamot i några av landets dagstidningskoncerner.

Contact

+46 735 22 5239