Team | Anders Frostell

Anders Frostell

Senior Advisor

Kreab Stockholm

Senior Advisor med inriktning på Public Affairs.

Mångårig erfarenhet av politisk påverkan, opinionsbildning och svenska nyhetsmedier.

Ordförande och styrelseledamot i ett antal medieföretag och stiftelser.

Contact

+46 735 22 5239