Team | Kristina Scharp

Kristina Scharp

Director

Stockholm

Kristina är seniorkonsult och har 18 års erfarenhet av kommunikation och opinionsbildning, varav de senaste sju åren som konsult. Hon har drivit frågor som sakägare, talesperson, debattör och i rollen som stödjande konsult. Kristina arbetar i dag bland annat med kommunikation kring varumärkesbyggande, reputation management och public affairs, särskilt i frågor rörande arbetsmarknad/kompetensförsörjning, konkurrens, energi och bygg.

Contact

+46 735 225243