Team | Peder Jonsson

Peder Jonsson

Senior Partner

Stockholm

Peder Jonsson, TeknD industriell ekonomi och organisation, civilingenjör teknisk fysik vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Med över 35 års erfarenhet inom kommunikation och PR hjälper han uppdragsgivare att hantera komplexa sammanhang, budskap, tjänster och system, såväl direkt i kommunikations­lösningar som när det behövs undersökningar, inträngande analyser och kunskapsöverföring som grund för lösningarna.

Han har under de yrkesverksamma åren också arbetat som tillförordnad kommunikationsansvarig hos uppdragsgivare under längre perioder och vid flera tillfällen. Vissa av dessa uppdrag har också inneburit att bygga och sjösätta en kommunikationsorganisation och vid uppdragets slut lämna över den till uppdragsgivaren .

I yrkesutövningen har han också organiserat, moderat och lett många publika diskussioner i skärningen mellan politik-reglering, marknad och teknik-vetenskap. Rubriken på hans avhandling är ”Kommunikationsmodeller inom public relations”.

Contact

+46 735 100 010