Team | Peder Jonsson

Peder Jonsson

Senior Advisor

Kreab Stockholm

Senior Advisor med inriktning på rådgivning i tekniskt komplicerade projekt.

Flera decenniers erfarenhet av rådgivning i skärningspunkten mellan teknik, policyutveckling och kommunikation inom sektorer som energi, telekom och IT.

Contact

+46 735 100 010