Krisekommunikation

Krisehåndtering

I KREAB er vi specialister i at håndtere og forebygge kriser. Hvad enten det drejer sig om issues management, hvor vi identificerer mulige issues og udvikler kriseplaner og beredskaber eller akut krisehåndtering, hvor der med kort varsel skal ageres, monitoreres, inddæmmes og meldes ud internt og eksternt.

Læs mere om Workshop i krisekommunikation og issues management.

Kontakt

+45 22 16 39 60
lwirgowitsch@kreab.com

Lisbeth Wirgowitsch

Managing Partner

Here you can manage your cookies preferences, more info:

We use first party cookies and third-party technologies to operate our website and customize its content properly and securely. We also use them to analyze your browsing experience and to target advertising according to your preferences and avoid fraudulent practices through user-activity analysis. Cookie Policy.