Klassisk PR og kommunikation er kernen i vores rådgivning – altid på tværs af traditionelle og digitale medier

Vores ekspertise

PR

Budskabstræning

Krise-kommunikation

Digital kommunikation

Public Affairs/ myndigheds-påvirkning

Issues management/ beredskab

Analyse (presse og stakeholder)

Medietræning

Ledelses-kommunikation

Academy

PR og kommunikation på tværs af medier

KREAB er et PR- og kommunikationsbureau, som hjælper små, mellemstore og store virksomheder med at bruge kommunikation målrettet og effektivt, når krisen truer, når forandringer skal gennemføres, eller når kendskab skal opbygges og vedligeholdes. Vi hjælper vores kunder med både intern og ekstern kommunikation.

PR og kommunikation

Solid, klassisk PR og kommunikation er kernen i al vores rådgivning. Altid strategisk koblet med både traditionelle og moderne digitale medier og kanaler. Med afsæt i klassisk kommunikation lægger vi fundamentet for god kommunikation og identificerer kernebudskab, mål, målgrupper m.m. Vi sikrer effekt ved at arbejde på tværs af medier og skabe synergi mellem både kommunikationsdiscipliner og -kanaler.

Gennem klassisk PR hjælper vi vores kunder med at skabe den position i markedet, de ønsker (fx thought leaders og eksperter). Det gør vi ved at bringe klassiske, traditionelle massemedier som TV, radio, dag- og fagblade (Børsen, Berlingske mv.) i spil. Samtidigt sikrer vi, at budskaberne når ud til den præcise målgruppe ved at ramme dem individuelt via digitale medier.