Finansiel kommunikation

Strategisk kommunikation styrker din markedsposition

Om du sælger finansielle produkter og tjenesteydelser, står overfor et generationsskifte, en børsnotering eller en kapitalrejsning – uanset hvilke produkter og ydelser, du udbyder, er forudsætningen for salg, at markedet og målgrupperne kender din virksomhed, har tillid til den, og ved, hvad den står for.

Eller sagt på en anden måde: I den finansielle sektor er et godt renommé afgørende for succes. Og grundstenen i et godt renommé er tilgængelige og troværdige budskaber om jeres værdier og de unikke kundeløfter og kompetencer, som særligt adskiller jer fra konkurrenterne.

KREAB har gennem en årrække opbygget den særlige ekspertise, det kræver at hjælpe virksomheder i den finansielle sektor med at positionere sig klart, tydeligt og målrettet – og bruge kommunikation strategisk hvad enten det handler om budskaber til markedet eller medarbejdere.

Vores finansielle team definerer finansiel kommunikation bredt, og vi løser derfor mange forskellige typer opgaver for vores kunder. Fælles for dem er, at vi som samarbejdspartner både rådgiver og løser praktiske opgaver, vi træder til efter behov og løser konkrete, afgrænsede opgaver, eller vi aflaster løbende over længere tid.

Finansiel kommunikation kan omfatte ydelser som:

PR

Indholdsmarketing

Outsourcing og interim

IPO, M&A og kapitalrunder

Finansielle publikationer

Finansielle talspersoner

Kontakt

+45 22 35 31 48
jalbertsen@kreab.com

John Nørregaard Albertsen

Head of Financial Communications

Here you can manage your cookies preferences, more info:

We use first party cookies and third-party technologies to operate our website and customize its content properly and securely. We also use them to analyze your browsing experience and to target advertising according to your preferences and avoid fraudulent practices through user-activity analysis. Cookie Policy.