Ledelseskommunikation

KREAB rådgiver ledere i at kommunikere

Ledelse og kommunikation hænger sammen. Og KREAB rådgiver ledere i at kommunikere, så det virker. Internt til medarbejdere, ledelsestemaet, bestyrelse, ejerne. Og eksternt, når de skal i medierne, rejse kapital, købe eller sælge virksomhed, holde foredrag, tale på konferencer, profilere sig på digitale medier, påvirke myndigheder, møde politiske beslutningstagere og deres rådgivere eller noget helt andet.

Uanset hvad der er udfordringen, og hvad der skal kommunikeres og til hvem – så hænger din succes direkte sammen med din evne til at kommunikere dine budskaber direkte og målrettet til netop den målgruppe, du skal have i tale. Det gælder i krisesituationer. Det gælder i fredstid. Og når adfærd skal ændres, nogen overbevises og forandringer af den ene eller anden grund truer.

Sandheden er, at uanset hvor relevant dit budskab er, så bliver du kun hørt, hvis du evner at formidle det, så modtageren lytter. Omvendt kommer du ikke i mål, hvis din formidlingsform måske nok er præcis og velvalgt, men uden relevant indhold for modtageren.

Indhold og formidling er to sider af samme sag og skal spille sammen, hvis dine budskaber skal forstås og modtages i målgruppen – og have den tilsigtede effekt.

KREAB rådgiver i begge dele. Vi har rådgivet og trænet ledere i masser af år, og vi har udviklet en model, der gør vores kunder skarpe på identificering af deres kernebudskaber i forhold til målgruppen. Og gør dem i stand til at formidle budskaber klart og koncist, så målgruppen forstår. Det handler om altid at tage afsæt i modtageren fremfor, hvad man selv har på hjertet – og dermed få sit budskab igennem på modtagerens præmisser. Og det drejer sig om at bygge sin formidling op, fjerne al støj, være direkte og præcis på en måde, så modtageren føler sig mødt.

Modulopbygget ledelseskommunikation med certificering

KREAB tilbyder et modulopdelt program for ledelseskommunikation. Det omfatter lederbranding på alle niveauer og inkluderer samtlige kommunikative discipliner indenfor ledelse. Det er muligt at gennemføre alle moduler i programmet som én lang, logisk sammenhængende proces eller enkeltvist og sammensat efter kundens udfordring, behov og ønsker.

Programmet er udviklet af KREAB Worldwide og er baseret på 27 kontorers erfaring gennem årtier. Mange hundrede ledere har gennem årene gennemgået programmet, der kan afsluttes med et certifikat på deltagelse i det enkelte modul.

Programmet gennemføres af specialister og uddannede senior kommunikationsrådgivere med mindst 10 års specialisterfaring indenfor undervisning og det enkelte tema indenfor ledelseskommunikation.

Hvert modul kan afsluttes med et diplom ligesom gennemførelse af hele forløbet certificeres med bevis gennemførelse.

Ledelseskommunikation kan omfatte ydelser som:

Strategi

Kernefortælling

Budskabsudvikling – der accelererer den ønskede udvikling

Formidling af budskaber – træning til kamera

CEO- og lederbranding

Sociale medier

Krise-kommunikation og issues management

Kontakt

+45 22 16 39 60
lwirgowitsch@kreab.com

Lisbeth Wirgowitsch

Managing Partner