Formidling af budskab - træning til kamera

Workshop: Power to perform - så modtageren forstår, husker og handler

På denne workshop har du allerede styr på dit budskab – derfor fokuserer vi på din formidling. De fleste kender det – de har talt, men er ikke blevet hørt. Forklaringen er enkel: Dit budskab kan være nok så vigtigt og relevant – hvis du ikke kommunikerer det fængende på en måde, der er tilpasset målgruppen, er det uden effekt. Derfor handler god ledelseskommunikation om to sidestillede komponenter: Budskab og formidling. De er hinandens forudsætning, hvis din kommunikation skal virke.

Kreab træner ledere i budskabsudvikling og budskabsformidling. Hver disciplin for sig, men oftest i et samlet flow.

Som leder er dit mål med kommunikationen at overbevise modtagerne. Få dem til at forstå. Næsten altid med henblik på, at få dem til at ændre holdning/adfærd. Skal det lykkes, kræver det, at du som udgangspunkt får modtagerens opmærksomhed og velvilje. Det stiller krav til, at du har et relevant budskab. Men lige så vigtigt: At du formidler det på modtagerens præmisser. Planlægger, hvordan du vil kommunikere og tager afsæt i modtageren, ikke i dig selv. Møder modtagerne, hvor de er. Og taler ind i den verden, der er deres.

De fleste ledere er dygtige kommunikatører. Men de har travlt og prioriterer ofte ikke den del af forberedelsen, der handler om fremførelsen.

På denne workshop træner du formidlingen af dine budskaber på målgruppens præmisser. Metodikken er den samme uanset, hvad du skal formidle. Om det er budskaber, der skal formidles til medarbejdere individuelt eller i stor skala. Et eksternt oplæg på en konference, der skal have et ekstra tjek – om det er en sag, du skal forsvare eller blot forklare.

Workshoppen består af lige dele teoretisk gennemgang af retoriske virkemidler, kommunikationsråd og -værktøjer samt formidlingstræning til kamera af cases, som vi har udviklet til dig.

Workshoppen består af tre trin.

  • Formidlingskunstens anatomi og den gode historie: Den gode historie er ikke nødvendigvis god, men den får opmærksomhed! Vi gennemgår opbygningen af budskaber/historier, som griber mennesker og får dem til at lytte og huske. De er alle bygget over samme læst – men hvilke? Eksempler på do’s & dont’s.
  • Retoriske virkemidler i praksis. Vi forbereder og træner, hvordan et budskab bygges op så det griber. På baggrund af aktuelle cases fra din dagligdag træner vi formidlingen af dine budskaber efter modellen Hey/you/see/so.
  • Forsvar eller forklaring: Møder dit budskab kritik og bliver det udfordret, eller skal du ’blot’ formidle. Afhængig af dit behov, udfordres du i formidlingen – også når det bliver svært, og du provokeres – og alligevel skal bevare ro, troværdighed og formidlingsevne.

 

Med dig fra denne workshop får du viden om din egen formidlingskraft og en kasse med konkrete værktøjer, du kan bruge i de fleste sammenhænge, hvor du er på. Formidlingen kan være verbal eller på skrift. Målgruppen kan være medarbejdere eller eksterne interessenter. Strukturen, opbygningen og formidlingen af budskaber, der griber og huskes, er den samme.

Hvornår: Efter aftale.

Setup: Workshoppen kan tilrettelægges for den enkelte leder individuelt, eller for et team i fællesskab. Workshoppen varer typisk en halv dag (4 timer) afhængig af antal deltagere.

Kontakt

+45 22 16 39 60
lwirgowitsch@kreab.com

Lisbeth Wirgowitsch

Managing Partner