Budskabstræning

Når kommunikation skal overbevise og føre til forandring

Vil du være sikker på, at dit budskab bliver hørt og forstået? Og at din kommunikation rent faktisk fører til de tilsigtede forandringer og adfærdsændringer? Så er individuel, skræddersyet budskabstræning vejen til målet.

Uanset hvad du kommunikerer om – og til hvem – så hænger din succes direkte sammen med din evne til at kommunikere dine budskaber direkte og målrettet til netop den målgruppe, du skal have i tale. Det gælder i krisesituationer. Og det gælder i fredstid.

KREAB har udviklet en workshop

Workshoppen tager afsæt i netop dit behov. Workshoppens eneste formål er at hjælpe dig til at bruge kommunikation som redskab til at nå dit mål.

Ikke to workshops er ens. Men den består altid af to sidestillede hovedkomponenter, som tilsammen skaber den gode kommunikation: Indhold og formidling.

Sandheden er, at selv hvis du har verdens vigtigste budskab, bliver du ikke hørt, hvis du ikke evner at formidle det, så modtageren lytter. Omvendt kommer du ikke i mål, hvis din snak måske nok er fængende, men uden relevant indhold for modtageren.

Derfor træner vi begge dele.

Workshoppen består af et individuelt tilpasset miks mellem teori om grundprincipperne i effektiv kommunikation og skræddersyede øvelser til kamera. Kreab udvikler cases og øvelser ud fra dit behov. Øvelser til kamera sikrer en eksponentiel læringskurve.

Workshoppen varer typisk en halv eller en hel dag efter dit ønske og behov og omfatter:

  • Indledende møde, hvor vi sammen afdækker dit behov og muligheder.
  • Udvikling af skræddersyede cases og øvelser målrettet dit behov.

 

Til sikring af optimal læring for dig har vi udviklet en model, hvor vi bl.a. afdækker:

  • Hvad er målet?
  • Hvad er kernen i budskabet?
  • Hvem er målgruppen – er den sammensat? Hvem er vigtigst? Hvad kendetegner dem?
  • Er der barrierer, der skal nedbrydes?
  • Hvordan fanger du tilhørernes opmærksomhed og får dem til at høre og virkelig lytte?
  • Hvordan er kropssprog og udstråling?
  • Forberedelse: Hvordan forbereder du dig bedst?
  • Hvilke kanaler er de rette til det enkelte budskab (tale, intranet, sociale medier, presse, annoncering etc.) – og hvordan sikres synergi mellem kanaler?

 

Workshoppen gennemføres af mindst to erfarne kommunikationsrådgivere/journalister.

Læs mere om Workshop i budskabstræning. 

Sådan arbejder vi med budskabstræning

Kontakt

+45 22 16 39 60
lwirgowitsch@kreab.com

Lisbeth Wirgowitsch

Managing Partner

+45 41 76 02 72
lned@kreab.com

Lisbeth Nedergaard

Director