Insights | Medieudviklingen i 2020

28/01/2021

Medieudviklingen i 2020

DR og Slots- og Kulturstyrelsen har begge undersøgt danskernes medievaner og -forbrug. Det rette medievalg er afgørende for, at du som leder får dit budskab ud – og får skabt den synergi, der forankrer dit budskab. Vi har samlet værdifulde highligts fra begge rapporter.

Danmarks Radio om medieudviklingen

DR har offentliggjort sin årlige rapport over medieudviklingen i de danske hjem i 2020. Rapporten viser, at danskerne bruger syv timer på medierne dagligt. 30% af medieforbruget bliver brugt på TV, og 17% bliver brugt på streaming af tv-indhold, film og klip. Radio tæller 19%, mens streaming af podcast, radio og musik dækker 7% af medieforbruget. Online-nyheder, sociale medier og online-gaming står for 21%, og dermed dækker printmedier 6% af medieforbruget.

DR’s rapport viser, at podcast er på nippet til det store gennembrud. I 2020 lyttede 26% af danskerne uegentligt til podcast i 2020, mens tallet er 44% blandt de 15-31-årige. Til sammenligning lyttede blot 5% af danskerne ugentligt til podcast i 2013.

Radio er danskernes hverdagsmedie, og da Danmark lukkede ned, faldt radiolytningen med 3%. Der er også sket et faldt de seneste par år, og i 2020 lyttede danskerne dagligt 2 minutter mindre til traditionel radio end i 2019. P1-kanalen har dog været i vækst i 2020 og er steget fra 7% til 9%.

Derudover viser rapporten, at sociale medier fortsat er hyppigt brugt af danskerne. 65% er daglige brugere på Facebook, og 8% er dagligt på LinkedIn. 30% er på Instagram, 29% på YouTube og 25% på Snapchat. Endvidere har hver anden dansker over 15 år deltaget i et online videomøde – enten i privat eller faglig sammenhæng.

Du kan læse DR’s fulde rapport over medieudviklingen i 2020 her.

 

Slots- og Kulturstyrelsen om medieudviklingen

I efteråret 2020 udgav Slots- og Kulturstyrelsen en rapport over udviklingen i medielandskabet. Rapporten dækker også over medieudviklingen i den første corona-lockdown. Du kan læse den fulde rapport her.

De væsentlige pointer fra den rapport er:

TV og streaming:

 • Tv-dækningen falder – streaming-dækningen stiger
 • Andelen af husstande uden et tilsluttet tv stagnerer
 • Alder er udslagsgivende for seertiden: Generelt gælder det, at jo ældre aldersgruppe, jo mere tid bruges på traditionelt tv.
 • Alder har betydning for, hvad der streames: I befolkningen under 55 år gælder det, at serier/programmer på DRTV, Netflix, YouSee, m.fl. er det, der streames hyppigst. Hos befolkningen på 55 år eller derover er det nyheder, som streames af flest ugentligt.

Radio og podcast

 • Radiolytningen falder fortsat
 • Public service øger fortsat terræn
 • Mere end halvdelen af danskerne har lyttet til podcast
 • Storforbrugerne har reduceret deres radiolytning: Den generelle nedgang i radiolytningen er især et resultat af, at tre af de mest lyttende befolkningsgrupper (Erhvervsuddannede, Traditionelle-individorienterede og befolkningen i Vest-, Øst-, Sydsjælland og Bornholm) har reduceret deres daglige lyttetid markant fra 2018 til 2019
 • Danskere med en videregående uddannelse har øget lytningen
 • En større del af lytningen foregår digitalt: Lytningen til digital radio stiger i 2019 endnu engang. Siden 2017 er den digitale lytning således steget med 3 procentpoint om året
 • Public servicestationerne fylder også i podcastbrugen: I 2019 har 19 % af de danske inter-netbrugere angivet, at de har lyttet til podcast fra DR inden for den seneste uge, mens 11 % har lyttet til podcast fra Radio24syv.

Skrevne nyhedsmedier

 • Nyhedssites har væsentligt flere ugentlige brugere end de trykte dagblade har læsere
 • Især provinsdagblade fik færre læsere i 2019
 • De trykte lokale ugeavisers dækning er faldet markant
 • Næsten alle store nyhedssites havde vækst i 2019

Magasiner og ugeblade

 • Flere udgivelsestyper oplever fremgang i læsertallene
 • Langt de fleste sites har fået flere brugere
 • Tegneserieudgivelserne fortsætter fremgangen
 • Halvdelen af de købte magasiner har fået flere læsere
 • Flere folkeskoleuddannede læser ugeblade og købte magasiner

Annonceomsætning

 • Den samlede annonceomsætning vokser fortsat – men falder væsentligt uden især Google og Facebook
 • Annonceomsætning på internettet udgør nu 61 % af den samlede annonceomsætning
 • Store forskelle på udviklingen i de enkelte mediegrupper

Internetbrug og enheder

 • Der er stor forskel på, hvor lang tid de forskellige aldersgrupper bruger mobilen til at være på internettet
 • 23 % af de 15-24-årige, der har en smartphone, bruger den i løbet af natten. Det er langt flere end i den øvrige befolkning.
 • Danskerne bruger de sociale medier væsentligt oftere end de læser nyheder/artikler
 • Næsten alle danskere har adgang til internettet
 • Der er kun små forskelle på, hvordan aldersgrupperne fordeler den tid, de bruger på nyhedsopdateringer på internettet, på forskellige typer af nyheder