Insights | En børsnotering er meget mere end kapital

20/03/2018

En børsnotering er meget mere end kapital

Artikel i Berlingske

Af Lisbeth Wirgowitsch, managing partner i Kreab

Når en virksomhed går på børsen, får den ikke bare adgang til kapital. Den får en enestående motor til synlighed og opmærksomhed, som er guld værd for en virksomhed, der vil frem i verden.

Med en børsnotering følger rapporteringspligt. Ledelsen skal hele tiden indvie markedet i al intern viden, der potentielt kan opfattes som kurspåvirkende. Det stiller krav til præcision, men det er også en enestående mulighed for positiv eksponering. For på børsen – uanset om det er Nasdaq Copenhagen, First North eller det nye Aktietorget – bliver man set og hørt.

Det skyldes, at børsnoterede virksom­heder kontinuerligt skal stå til regnskab for sine planer, visioner og evner over for analytikere, investorer, medier og mange andre. Samtidig er virksomhederne omgivet af en meget høj grad af professionalisme, hvor ledelsen konstant skal forklare sig og retfærdiggøre den enorme tillidserklæring, investorerne viser ved at blive aktionærer.

Ingen lader sig naturligvis børsnotere blot for at få god PR. Men det er en god side­gevinst af, at man strømliner forretningen, skærer overflødigt fedt fra og får orden i regnskaberne for at gøre sig attraktiv – både frem mod ud­arbejdelse af børsprospektet og efter selve børsintroduktionen. Det giver overblik over styrker, som kan udnyttes, og svagheder der kan håndteres. Og det er værd at kommunikere internt såvel som eksternt.

Man får en plads på børspodiet, der med den rette kommunikationsstrategi kan udnyttes som platform til at skabe gejst og engagement omkring virksomheden. Dens ledere synliggøres og får i højere grad mulighed for at nå ud til medier, investorer, kunder, politikere og andre interessenter med budskaber og visioner.

Det sikrer ikke bare muligheden for et godt omdømme – det understøtter kerne­forretningen. Det kan åbne døre hos samarbejdspartnere og kunder og skabe tillid til forretningen. Og det er gevinster, som i sidste ende gør aktien mere værdifuld på børsmarkedet.

I 2015 udtalte Nasdaq-chef Carsten Borring, at der var mangel på rådgivere i forbindelse med IPOs i Danmark. Til en børskonference hos Dansk Erhverv for nylig kunne han med stor glæde konstatere, at det ikke længere er tilfældet. Både corporate finance-folk, revisorer, advokater og kommunikationsbureauer har indset, at der er en spændende børsudvikling under opsejling, og står nu klar til at hjælpe lovende danske virksomheder gennem en børsnotering.

Som en del af ekspertpanelet hos Norden CEF, der bl.a. rådgiver om børsnoteringer på Nasdaq First North, kan jeg konstatere, at der dagligt er én til to virksomheder, der henvender sig med ønsket at blive noteret inden for seks måneder.

Det vidner om, at et økosystem med unge talenter, nytænkende virksomheder, risikovillig kapital og rådgivere med specialiserede kompetencer er under opbygning.

Børsoptimismen spirer i Danmark.