Insights | Hold målretningen

28/04/2020

Hold målretningen

Af Lisbeth Wirgowitsch, managing partner i Kreab

Er du en af dem, der tilter bare en anelse i tvivlens retning, får du her et tip til, hvordan du kommer i gang og holder målretningen:

  • Definer jeres kommunikationsmål i forhold til forretningen.
  • Lav en oversigt over løbende aktiviteter og indsatser og identificér, hvad der giver mening at kommunikere i forhold til målet (Både internt i.f.t. medarbejdere og eksternt i.f.t. markedet)
  • Prioritér aktiviteter, processer og ressourcer.
  • I udvælgelsen, spørg jer selv: Hvad er formålet med indsatsen? Støtter den op om vores (langsigtede) forretningsplan og -mål?
  • Er svaret Ja: hvad er vores budskab? Hvem er hovedmålgruppen? Hvilke kanaler og medier bruger vi?
  • Er svaret Nej: drop kommunikationsaktiviteten. Den er ikke strategisk forankret og understøtter ikke jeres forretningsmål.