Insights | Ledelse i en coronatid – Brian Mikkelsen

09/08/2020

Ledelse i en coronatid – Brian Mikkelsen

Artikel i VL.

Af Sara Ringgaard Price, Director i Kreab

Efter det indledende chok, er corona efterhånden blevet en del af vores hverdag, som vi har lært at leve med på godt og på ondt i erkendelsen af, at vi ikke ved, hvor lang tid der går, før vi kommer ud på den anden side af krisen. Men uden tidligere erfaring fra lignende kriser, har virksomhedsledere måttet famle i blinde og lære hen ad vejen i forsøget på at navigere virksomhed og medarbejdere bedst muligt gennem krisen. Inden sommerferien talte vi med en række ledere om de erfaringer, de har gjort sig undervejs, de læringer, de tager med sig, og de farer og muligheder, de ser i coronakrisen. Som afrunding på den artikelserie, slutter vi af med at tale med en mand, som på det nærmeste er blevet ansigtet på erhvervslivets kamp mod coronaen: Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen er 54 år, opvokset i Ballerup og bor i dag i Hellerup med sin kone og børn. Han har en lang politisk karriere bag sig med blandt andet fire ministerposter for det Konservative Folkeparti, men siden 2018 har han bestredet posten som administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Er man en af de få, der ikke kendte Brian Mikkelsen i forvejen, har man den seneste tid ikke kunnet undgå at støde på ham i medierne. I løbet af de sidste 5 måneder er han gået hen og er blevet ’Mr. Corona’ – ansigtet på hele Danmarks erhvervsliv i debatten om lockdown, genåbning og hjælpepakker. Han taler normalt om de mange negative konsekvenser ved corona. Men han ser også mange muligheder i krisen. Vi har blandt andet spurgt ham, hvad han mener, vi kan lære af coronakrisen.

Den vigtigste læring fra coronakrisen:
”Min vigtigste læring, jeg tager med mig fra coronakrisen, er, at vi som samfund kan overkomme selv de værste udfordringer og kriser sammen. Fælleskabet kan løse det her. Hvis vi virkelig sætter os sammen og prøver at løse udfordringerne, så er vi så sindssygt stærkt et samfund i Danmark – vi kender hinanden så godt, og der er en sammenhængskraft i Danmark, som er så stærk – så den handlekraft vi får ud af det, kan virkelig løse nogle ting,” siger Brian.

Corona har gjort os mere digitale og fleksible – om mulighederne i coronakrisen:
Blandt de ledere Vi har talt med om coronakrisen, har der været bred enighed om, at corona – på trods af de mange negative konsekvenser – også rummer muligheder. Især peger mange på øget digitalisering og en mere fleksibel arbejdsform, som noget, krisen for alvor har accelereret. De betragtninger er Brian Mikkelsen enig i:

”En af de muligheder jeg ser ved coronakrisen er, at man arbejder meget mere digitalt. Også i de små og mellemstore virksomheder, som ellers er et område vi har haltet bagefter på i Danmark. Vores små og mellemstore virksomheder har ikke være digitale nok, men nu har de kunnet se, at det er nødvendigt. Både i forhold til det daglige arbejde, men også i forhold til at skabe innovation,” siger han.

Også den mere fleksible arbejdsform og den øgede brug af videomøder, som for alvor er opstået i forbindelse med corona, ser Brian mange muligheder i, selvom særligt hjemmearbejdsformen krævede lidt personlig overvindelse i starten, fortæller han:

”Jeg er sådan en gammeldags konservativ type, som var sådan lidt ’skal folk nu til at arbejde hjemme?’. Men når vi har evalueret på det, kan vi se, at folk har været enormt effektive. Vi har overleveret på vores KPIer, vi har haft mindre sygdom, og folk har været meget tilfredse. Så som tiden skred frem, blev jeg mere og mere positivt stemt over for hjemmearbejde.” Brian er ikke i tvivl om, at hjemmearbejde er kommet for at blive:

”Fremover er der ingen tvivl om, at vi kommer til at arbejde anderledes, og at vi kommer til at have flere hjemmearbejdspladser og mere fleksibilitet. Vi vil opleve, at flere medarbejdere arbejder hjemmefra 1-2 dage om ugen, og at de samtidigt kan være lige så effektive. Samtidigt har vi lært, at vi ikke behøver at have så mange møder rundt omkring i Danmark eller i verden. Hvor man måske før brugte en hel dag på at rejse frem og tilbage fra København til Århus for at holde et møde, kan man nu klare det på 45 minutter via computeren, og mødet er mindst lige så effektivt.” Også i forhold til interne møder, har Brian kunnet se fordele i de digitale møder, fortæller han: ”Det har faktisk skabt mere samarbejde og har været med til at bryde nogle siloer ned internt i vores organisation. For når man sidder på Skype, Zoom eller Teams er det nemmere at række ud til folk i andre afdelinger, som man før ikke altid tog fat i, fordi man ikke fysisk sad samme sted for eksempel.”

De nye fleksible arbejdsformer, vil fremover også komme til at afspejle sig i virksomheders fysiske placering og kvadratmeterbehov, spår Brian: ”Flere virksomheder vil rykke ud i provinsen, for det er ikke længere så afgørende, hvor virksomheden er placeret i forhold til at kunne tage til møder m.v. Og så er der også økonomi i at lade medarbejderne arbejde hjemmefra engang imellem. Se fx på Dansk Erhverv, som bor på Børsen i København. Det er ekstremt dyre kvadratmeterpriser. Så vi har jo en fordel i, at folk sidder derhjemme engang imellem, så vi ikke behøver at have plads til alle på én gang på kontoret.”

Brian Mikkelsen tror desuden også, at coronakrisen vil få betydning i forhold til forsyningskæder: ”Mange af vores detailvirksomheder oplever, at de har brug for at have lagre tæt på, til at skabe udvikling i modevirksomheder osv. Så vi vil opleve, at der sker ændringer i forhold til supply chains.”

Om den største fare ved coronakrisen:
En af de ting, der i høj grad bekymrer Brian Mikkelsen, er det faldende forbrug på globalt plan, som kan få stor betydning for dansk eksport: ”Den største fare ved krisen er, at man har kunnet se, at forbruget er styrtdykket så hurtigt. Hvordan får man det op igen? For vi er en eksportnation. Vi lever af handel med andre nationer. Vi eksporterer for 1.250 milliarder kroner globalt. Bare til USA eksporterer vi for 157 milliarder kroner, men vi kan jo ikke i lille Danmark gøre noget ved, at USA brænder. Det er afgørende vigtigt for vores velfærd herhjemme, at vi fastholder vores eksportniveau, men vi kan ikke gøre noget ved situationen derude. Så coronakrisen viser også, hvor sårbare vi i Danmark er som handelsnation, hvis eksporten fuldstændig brænder ned. Det er den ikke endnu, men det kan den komme til.”

Coronaen er vores tids Kennedy – om coronaens indtog og nedlukningen af Danmark:
Brian Mikkelsen er overbevist om, at coronaen og det medfølgende lockdown vil blive husket af de fleste mange år ud i fremtiden. ”Da statsministeren lukkede Danmark ned den 11. marts, var det jo en skelsættende dag for mange, på samme måde som det var for mine forældre, da Kennedy blev skudt i 1963 eller månelandingerne. For min generation har det været 9/11 og så også det her, synes jeg. Fordi det var bare så anderledes og fuldstændig vanvittigt, det, der skete.”

For Brian selv gik coronaens alvor rigtigt op for ham i starten af marts, hvor han havde et møde med Dansk Erhvervs bestyrelsesformand, Jens Mathiesen fra Scandic. Han fortalte Brian, at folk var begyndt at afbestille deres bookinger, og de fik ikke nogen nye bookinger. ”Det var jo ligesom epicenteret for problemerne lige i starten: oplevelsesindustrien. Det var hotellerne og rejsebranchen, der først blev ramt. Og der kunne jeg jo se, at folk pludselig blev skeptiske over for at rejse. Ikke fordi der var et forbud, og vi havde ikke meget corona i Danmark på det tidspunkt, men folk var blevet bekymrede, og de afbestilte deres rejser og deres hoteller. Det var der, det først for alvor gik op for mig, at det her ville blive stort.”

’Mr. Corona’:
I modsætning til de fleste andre ledere, har Brian Mikkelsen ikke kun skullet lede sin egen organisation gennem coronakrisen – han har skullet repræsentere hele det danske erhvervsliv i diskussionerne om eksempelvis lockdown, genåbning og hjælpepakker. Derfor er Brian gået hen og er blevet personificeringen af erhvervslivets kamp mod corona. Og for hele organisationen, Dansk Erhverv, har corona haft stor betydning for deres identitet, fortæller han:

”Corona har været med til at give Dansk Erhverv en identitet i forhold til de mange virksomheder derude, der har haft brug for nogen, der kæmpede for dem. Og for mange er jeg blevet ’Mr. Corona. Altså ment som en, der arbejder for virksomhederne. Det har været definerende for min og Dansk Erhvervs identitet, at jeg er gået ind og har taget føringen i det arbejde. Det har andre jo også gjort, men for mig og for Dansk Erhverv har coronatiden været meget anderledes end tiden før, for vi blev virkelig virksomhedernes stemme i den offentlige debat under coronaen. Vi har fået mange mails og henvendelser fra folk, som har været glade for vores indsats.”

Coronakrisen har derfor også været med til at brande Dansk Erhverv. ”Der er et før og et efter corona for os. Corona har været forfærdelig for Danmark, for Danmarks økonomi og for mange virksomheder, men for Dansk Erhverv isoleret, må jeg også sige, at det har været en mulighed for at give os en identitet og et brand som en nødvendig erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for mange virksomheder.”

Om medarbejderne i Dansk Erhverv under krisen:
Coronakrisen har ikke kun styrket Dansk Erhvervs identitet udadtil. Også internt i organisationen, har krisen været med til at give et fælles mål, fortæller Brian Mikkelsen:

”Jeg kan se den effekt, det har haft på medarbejderne her i Dansk Erhverv, at vi alle sammen har været drevet af et ’purpose’ om, at vi skulle redde virksomhederne. Det kan lyde lidt hovsky-snovsky, men det har vi følt, vi skulle. Folk herinde har virkelig givet den en skalle, for vi har været meget påvirkede af, at de danske virksomheder har været ramt så hårdt, og alle herinde har følt, at de skulle gøre noget i denne tid for virksomhederne. Både i forhold til at løse en masse juridiske udfordringer i forbindelse med alle de hjælpepakker, der har været, men også i det daglige. Når man føler, at man har et mål og en mission, så giver man den også en ekstra skalle og er mere dedikeret. Det har jeg kunnet mærke på medarbejderne. Hvis jeg ser på os som organisation, står vi bedre sammen, vi er bedre rustet til en digital fremtid, og vi har vist, at vi kan løfte i fællesskab. Da vi samlede medarbejderne fysisk for første gang efter lockdown, var der smil og glæde, selvom det jo stadig ikke ser særlig godt ud i Danmark rent økonomisk. Men folk herinde føler, at man virkelig har vist, at man kan gøre en forskel.”

Brians succeskriterium:
Når Brian Mikkelsen en dag skal vurderes på sin indsats under coronakrisen, er hans succeskriterium, at Dansk Erhverv har fået legitimitet som arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, og han siger:

”Folk skal kunne se, hvorfor man skal være medlem af en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. I Dansk Erhverv er vi lige godt 16.000 medlemsvirksomheder, men det er jo en forening hos os – der er ikke nogen, der bliver tvangsindmeldt hos Dansk Erhverv. Man melder sig selv ind frivilligt, og man betaler et kontingent. Derfor er mit succeskriterium, at man godt kan se, at man får noget værdi for det kontingent, man betaler til Dansk Erhverv. Her synes jeg, vi under coronakrisen har leveret varen.”

Kunne trække på erfaringer fra tidligere:
Selvom coronakrisen på mange måder var nyt og ukendt land, har Brian Mikkelsen alligevel i en vis udstrækning kunnet trække på sine erfaringer fra finanskrisen i 2008. Ikke mindst i forhold til, hvordan man bedst skaber resultater i det politiske system:

”Jeg har nogle erfaringer fra tidligere at trække på. Blandt andet i forhold til finanskrisen fra 2008, da Lehmann Brothers krakkede og papkasser blev båret ud i New York. Dengang viste vi i Danmark og i det politiske system, at vi kunne stå sammen om at løse nogle ting, og det samme synes jeg, vi har kunnet se nu. Den erfaring jeg så har draget med fra ’08 og frem er, at en god og grundig dialog med embedsmændene og politikerne også giver de bedste resultater. For de har heller ikke svarene, så der har vi kunnet trække på mine erfaringer til at få adgang til de rigtige beslutningstagere og sige: her er der en god idé! Og så har vi prøvet at servere det grydeklart for dem.”

Om rollen som leder:
Brian Mikkelsen er vant til at lede andre. Både fra sin mangeårige politiske karriere og fra de seneste år i Dansk Erhverv. Så hvordan ser han rollen som leder? ”En leder skal være en inspiration for andre,” siger Brian Mikkelsen: ”Jeg ser mig selv som et fyrtårn, der skal vise den rigtige vej. Men også som en autoritet, der kan træffe beslutninger.” Ifølge Brian, er det dog også vigtigt, at man som leder kender sine egne begrænsninger og ved, hvornår man skal uddelegere og involvere andre: ”Jeg skal kunne eksekvere og træffe en beslutning, men jeg skal også kunne involvere de rette folk i at træffe de nødvendige beslutninger, for jeg kan selvfølgelig ikke sidde med al den nødvendige viden selv. Den kombination, synes jeg, er vigtig som leder,” fortæller han.

Brian Mikkelsens gode råd til ledere i en krisetid:
Vi slutter af med at spørge Brian hvilke tre egenskaber, han mener, en leder bør have, for at navigere en virksomhed og medarbejderne gennem en krise:

  • Autoritet. ”Man skal vise autoritet, og man må ikke vakle. Det er vigtigt, at man som leder er et fast holdepunkt.”
  • Være inspirerende. ”Man skal inspirere medarbejderne ved at være positiv og konstruktiv i sin tilgang, og det er vigtigt, at man ikke går i selvsving.”
  • Lytte. ”Som leder skal man lytte mest muligt til de medarbejdere, der ved meget mere end en selv på det pågældende område. Det er også vigtigt, at man uddelegerer mest muligt og bruger alles kræfter og styrker rigtigt.”