Insights | Tal virksomhedens pris op ved ejerskifte

15/06/2018

Tal virksomhedens pris op ved ejerskifte

Artikel i Berlingske

Af Lisbeth Wirgowitsch, managing partner i Kreab

I de kommende år skifter ca. 23.000 ejerledede virksomheder ejer. For de fleste er advokatbistand og økonomisk rådgivning et must. Kommunikationsrådgivning er ikke i samme grad en selvfølge.

I Danmark er syv ud af ti virksomheder ejerledede, og de bliver købt og solgt som aldrig før. 2018 tegner ligefrem til at blive rekordår for virksomhedshandler. Men ifølge Ejerskifte.info har 45 procent af de ejere, der skal overdrage deres virksomhed inden for to år, ikke en klar strategi. Heller ikke for kommunikationen.

Det til trods for, at det er sværere at sælge en virksomhed, hvis den er ukendt i markedet – og at overdragelsen ofte medfører ændringer, der bør kommunikeres til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, hvis produktiviteten og det gode samarbejde skal bevares og styrkes.

Ejerne går glip af værdi, når de ikke indtænker kommunikationen, så snart overvejelserne om ejerskifte opstår. De skal ud og fortælle om skiftets betydning for virksomheden og omverdenen. Samarbejdspartnere skal eksempelvis ikke overraskes af den nye struktur. Derimod skal den kommunikeres til dem fra dag ét, så de har overblik og tillid til det fortsatte samarbejde.

»Manglende information resulterer i usikkerhed, der ultimativt kan medføre et produktivitetstab.«

Men det er ikke nok at kommunikere til eksterne interessenter. Der skal også kommunikeres internt, hvis man vil optimere forretningen forud for skiftet. Kommunikationen skal forberede organisationen på skiftet, og man skal være ude i god tid. Medarbejderne skal forstå, hvad ejerskiftet vil betyde for dem. Selv hvis det ikke indebærer konkrete ændringer, bør det kommunikeres. For manglende information resulterer i usikkerhed, der ultimativt kan medføre et produktivitetstab.

Personlig investering på spil

Ejer- og familieledede virksomheder har typisk både den økonomiske bundlinje og en stor personlig investering på spil. Motivationen for ejerskiftet bør derfor kommunikeres klart, så det fremstår tydeligt, hvilken forretning der videregives. Ved at forklare motivet for skiftet indgydes tillid hos eksisterende og potentielle samarbejdspartnere. Netop motivationen eller ambitionen med skiftet er vigtigt at få kommunikeret. En direktør, som jeg talte med på årsmødet for ejerledere for nyligt, beskrev det således:

»Det var vigtigt for mig, at virksomheden kan fortsætte med at eksistere i mange år. For de ansattes skyld, men også for min egen. Det er en virksomhed, som jeg har bygget op fra grunden, og den betyder meget for mig. Salget indebærer, at den ikke længere er udsat, hvis der skulle ske noget, som gør, at jeg ikke er i stand til at drive den videre.«

Jeg noterede mig, at direktøren brugte ordet udsat til at pege på, at salget garderede virksomheden imod en potentiel fare. Hans personlige engagement i virksomheden blev motivationen for en økonomisk konsolidering af virksomheden. Han har altså solgt virksomheden med henblik på en sund drift mange år fremover. Og det var kernen i den fortælling, han sørgede for at kommunikere til køber, samarbejdspartnere og ansatte i virksomheden.

Det er overvejelser, som hans omverdenen bør indvies i så tidligt som muligt. Allerede inden man begynder at kigge efter potentielle købere. Målrettet kommunikation, der sikrer, at virksomheden bliver kendt for de rette ting af de rette mennesker på det rette tidspunkt, har erfaringsmæssigt betydning for prisen.