Insights | Uvished dræber

12/05/2020

Uvished dræber

Af Lisbeth Wirgowitsch, Managing Partner i Kreab

Uvished dræber – sådan kommunikerer du virkelyst og handlekraft til dit team
Krisens DNA er modsætningsfyldt. Som leder skal du sætte en retning fremad, uden selv at vide om kursen er rigtig. Lige nu genåbner Danmark. Men ingen ved hvor længe og hvor meget. Og det kan betyde, at den apatiske tilstand flere virksomheder er blevet låst i, bliver til reel handlingslammelse. Makker danskerne og virus ikke ret, er en ny nedlukning en reel risiko, ligesom tilstrækkelig af- og omsætning ikke er givet, hverken hjemme eller på eksportmarkederne. Virksomheder vil lukke en masse, og arbejdspladser vil gå tabt. Som leder er du helt bevidst om det, og du ved, at det kræver retning, gnist og tro på fremtiden, hvis virksomheden skal genfinde momentum. Men hvad skal du sige, når medarbejderne møder ind, og deres blikke rettes mod dig? Spørgende.

Hvilke oplysninger om virksomhedens  status og fremtidsudsigter skal du give, og hvor meget skal du dele?

Hvordan kan du være ærlig over for dit team i forhold til (løn)nedskæringer og afskedigelser uden at skabe frygt?

Og midt i usikkerheden: er det muligt at skabe tryghed, uden at du giver falske forhåbninger? Kan du kommunikere noget, du ikke selv kender hele svaret på?

Svaret er ja. Øverst på to do-listen står: transparens og ærlighed. Når du som leder ved, at du ikke kan fortælle det, medarbejderne gerne vil høre, er der ingen vej udenom autentisk formidlet ærlighed: Her er, hvad vi ved, og her er, hvad vi ikke ved, og det her er, hvad vi gør”. Muligheder og håb skal italesættes. Og det er nødvendigt for at få medarbejderne til at tage handsken op og sikre, at der overhovedet er grund til at kommunikere muligheder og håb.

Det er lettere sagt end gjort. Derfor har jeg samlet nogle anbefalinger til, hvordan du som leder kan kommunikere til medarbejdere, og skabe en tydelig retning: tvivl og apati skal afløses af virketrang og handlekraft. Men rådene er alment gyldige, og kan i virkeligheden bruges, uanset hvilke interessenter man som leder skal kommunikere troværdigt til og med.

Forberedelse
Før du siger ét ord til dine medarbejdere, skal du selv forstå krisens essens, konsekvens og omfang, om muligt. Hvad er problemet? Hvem er berørt, hvordan og i hvilket omfang? Hvad er det foreløbige delmål? Hvad ved vi, hvad er mulighederne? Det er som på flyet: Tag din egen iltmaske på først. Du skal have styr på dig selv, før du kan tage dig af andre.

Lav en plan
Panik er forbudt. Men i kriser er det oftest klogest at kommunikere hurtigt og hyppigt. Annoncér fra starten hvilket informationsniveau medarbejderne kan forvente, og efterlad ingen tvivl om at såfremt der er noget nyt, så giver du besked. I kriser som den vi oplever lige nu, er tillid afgørende. Derfor skal du ikke love, mere end du kan holde, men sikre at du gør det, du siger, og siger det, du gør. I Harvard Business Review foreslår en amerikansk professor i virksomhedskommunikation desuden regelmæssige en-til-én møder om muligt. Han anbefaler et centralt ’koordineret afklaringscenter’, hvor medarbejderne kan stille alle deres spørgsmål. Medarbejdere bør opfordres til at bruge denne ressource, så de kan få adresseret og afklaret deres bekymringer.

Se krisen med medarbejderøjne – hvad bekymrer dem
Skal medarbejderne lytte og tage budskaber til sig, er det afgørende at tale ind til deres virkelighed. Hvad optager dem? Hvad bekymrer dem? Hvad ville du selv have at vide, hvis du var dem? Kan du ikke give dem et beroligende budskab, er det næstbedste at indgyde tillid til, at de kan stole på dig, og at du som leder ikke holder oplysninger tilbage. Du deler det, du ved – og ikke ved. Imødekom medarbejdernes usikkerhed så meget som overhovedet muligt.

Indrøm: det ved jeg ikke
Indrøm, hvis du ikke kender svaret. Lad os for eksempel sige, at en medarbejder spørger dig, om der vil være fyringsrunde, og du ikke ved det. Så er det mest troværdige svar ”Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle dig nøjagtigt, hvad der vil ske, men det kan jeg ikke på nuværende tidspunkt. Jeg vil opdatere dig, så snart jeg ved det”.

Sig det, som det er
Ønsket om at lindre andres frygt og usikkerhed er menneskeligt, men det gavner ingen, hvis det er tomme ord. Skal der fx skæres ned i lønnen, er der kun én vej: sig det. Den amerikanske professor foreslår et svar a la: ”Vi ville alle sammen ønske, at vi ikke var i denne situation. Men det er vi, og derfor må vi arbejde sammen for at gøre vores bedste midt i den usikkerhed, de udfordringer og det kaos denne krise har bragt”.

Se muligheder, være konstruktiv
Erkend at det bliver svære tider fremover, men udtryk også at du som leder tror på organisationens langsigtede fremtid. Og husk: er der noget at fejre, små sejre – do it!

Derfor, kære leder! Det er forbandet svært at udstikke en retning, skabe fremdrift, handlekraft og virketrang i en tid med så meget usikkerhed. Det er alle enige om. Men det er nu, du skal træde i karakter, det er nu du kan sætte dig spor, og gøre en afgørende forskel. Går du forrest og finder vej igennem apati og handlingslammelse, vil energien forplante sig ud i hver gren af virksomheden. Og det er vigtigere end nogensinde før.